ТЕМА 5. ПИСЕМНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ  

ТЕМА 5. ПИСЕМНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ

Лекція – 2 години

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: писемне мовлення, документ, переклад, редагування тексту, словосполучення, речення, текст

План занять:

1.Писемне мовлення у діяльності юриста.

2.Загальні вимоги до мови документів.

3.Морфологічні особливості мови документів.

4. Особливості побудови словосполучень, речень, тексту документа.

5.Особливості перекладу юридичних текстів.

6.Редагування тексту документа.

ТЕМА 6. ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: документи щодо особового складу, заява, автобіографія, характеристика, резюме

План заняття:

1. Загальна характеристика документів щодо особового складу.

2. Заява. Типи заяв. Оформлення реквізитів та мова документа.

3. Автобіографія. Оформлення реквізитів та мова документа.

4. Способи вираження логічної послідовності.

5. Характеристика, її види, реквізити, зразки. Мовні особливості побудови тексту характеристики.

6. Резюме. Особливості побудови тексту.

ТЕМА 7. РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: наказ, документ, реквізит, текст, розпорядження, вказівка, постанова

План заняття:

1. Загальна характеристика розпорядчих документів.

2.Наказ як діловий документ та сфери його застосування. Реквізити документа, мовні особливості побудови тексту наказу.

3. Розпорядження. Реквізити, зразки, мовні особливості.

4. Вказівка. Реквізити, зразки, мовні особливості.

5. Постанова. Реквізити, зразки, мовні особливості.

ТЕМА 8. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Лекція – 2 години

Практичне заняття – 4 години

Ключові слова: документ, реквізит, довідка, доповідна та пояснювальна записки, протокол, витяг з протоколу, службовий лист, реквізит, бланк, план, звіт

План заняття:

1. Загальна характеристика довідково-інформаційної документації.

2. Довідка. Реквізити, зразки, мовні особливості побудови тексту.

3. Доповідна та пояснювальна записки. Реквізити, зразки, мовні особливості побудови тексту.

4. Протокол. Види протоколів за обсягом фіксованих даних. Реквізити, структура викладу, зразки, мова документа.

5. Витяг з протоколу.

6. Службовий лист. Функціональні ознаки листа.

7. Типи службових листів.

8. Реквізити листа. Вимоги щодо оформлення службових листів на бланках, стандартних аркушах.

9. Листи до іноземних ділових партнерів.

10. План. Реквізити, зразки, особливості побудови тексту.

11. Звіт. Реквізити, зразки, мовні особливості побудови тексту.


6719759557553128.html
6719799065378188.html
    PR.RU™