Додаток № 13

Довідка

видана____________________________________________________________

(П.І.Б.)

студенту (ці) _______________________________ факультету, __________________________спеціальності, _______курсу, _________ групи

про те, що він (вона) дійсно брав(ла) участь у волонтерському заході

№ п/п Назва волонтерського заходу Рівень волонтерського заходу1 Дата заходу Сума балів згідно академічного рейтингу студентів

Примітки:

1 університету, держави

Довідку підписує відповідний керівник структурного підрозділу в залежності від рівня заходу.

Заступник декана_________________факультету ____________ підпис ______________________________ ПІБ
Голова Студентської організації ____________ підпис О. Кухар

Додаток № 14

Довідка

видана____________________________________________________________

(П.І.Б.)

студенту (ці) _______________________________ факультету, __________________________спеціальності, _______курсу, _________ групи

про те, що він (вона) дійсно учасником нижчезазначеного колективу художньої самодіяльності загально університетського рівня

№ п/п Назва колективу Керівник колективу
П.І.Б. Підпис

Завідувач кафедри культурології ____________ підпис І. Майданюк
Керівник художнього колективу________________________ (назва колективу) ____________ підпис ______________________________ ПІБ

Додаток № 15

Довідка

видана____________________________________________________________

(П.І.Б.)

студенту (ці) _______________________________ факультету, __________________________спеціальності, _______курсу, _________ групи

про те, що він (вона) дійсно брав участь в організації та участь в наступних мистецьких заходах

№ п/п Назва заходу Рівень заходу1 Дата проведення заходу Зайняте місце (особисте та або колективу)2Примітки:

1гуртожитку, факультету, університету, м. Києва та київської області, міжвузівському, державному, міжнародному

2Диплом І,ІІ,ІІІ ступенів

Довідку підписує відповідний керівник структурного підрозділу в залежності від рівня заходу.

(керівник структурного підрозділу) ____________ підпис ______________________________ ПІБ

Додаток № 16

Довідка

видана____________________________________________________________

(П.І.Б.)

студенту (ці) _______________________________ факультету, __________________________спеціальності, _______курсу, _________ групи

про те, що він (вона) дійсно є членом спортивно – оздоровчої секції, збірної команди

№ п/п Спортивно-оздоровча секція/Рівень збірної команди1 Вид спорту

Примітки:

1університету, м. Києва та Київської області, України

Довідку підписує відповідний керівник структурного підрозділу в залежності від рівня заходу.

Завідувач кафедри фізичного виховання ____________ підпис С. Вербицький
Тренер збірної команди з _________________________________ (вказати вид спорту) ____________ підпис ______________________________ ПІБ
Керівник спортивно-оздоровчої секції з_________________________ (вказати вид спорту) ____________ підпис ______________________________ ПІБ


6633758228540167.html
6633791105634505.html
    PR.RU™