Електроустановлювальне обладнання

6.6.21. Вимоги, викладені в 6.6.22-6.6.28,поширюються на обладнання (вимикачі, перемикачі та штепсельні розетки) з номінальним струмом до 16 А і напругою до 250 В, а також на штепсельні з'єднання із захисним контактом з номінальним струмом до 63 А і напругою до 380 В.

6.6.22. Обладнання, установлене приховано, слід розміщувати в коробки, спеціальні кожухи або в отвори залізобетонних панелей, утворених під час виготовлення їх на заводах будівельної індустрії. Кришки, призначені для закривання отворів у панелях, мають бути стійкими до горіння.

6.6.23. Штепсельні розетки, установлені в складських приміщеннях, які зачиняються і містять горючі матеріали або матеріали в горючій упаковці, повинні мати ступінь захисту відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.32«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».

6.6.24. Застосування штепсельних розеток для переносних електроприймачів із захисним контактом (для приєднання РЕ-провідника) повинні виключати можливість використання струмопровідних контактів як захисних.

З'єднання між захисними контактами вилки і розетки слід здійснювати до того, як з'єднаються струмопровідні контакти; порядок вимкнення має бути зворотнім. Заземлювальні контакти штепсельних розеток і вилок повинні бути електрично з'єднані з їх корпусами, якщо їх виконано зі струмопровідних матеріалів.

6.6.25.Вимикачі та перемикачі переносних електроприймачів слід, як правило, установлювати на самих електроприймачах або в електропроводі, який прокладається нерухомо. На рухомих проводах допускається встановлювати вимикачі тільки спеціальної конструкції, передбаченої для цієї мети.

6.6.26. У три- або двопровідних однофазних лініях мереж із заземленою нейтраллю можна використовувати однополюсні вимикачі, які слід установлювати в колі фазного проводу, або двополюсні, при цьому вимкнення одного N-провідника без вимкнення фазного слід унеможливити.

6.6.27. Штепсельні розетки слід установлювати:

- у виробничих приміщеннях, як правило, на висоті 0,8-1 м; у разі підведення проводів згори їх допускається встановлювати на висоті до 1,5 м;

- в адміністративно-конторських, лабораторних, житлових та інших приміщеннях – на висоті, зручній для приєднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщень та оформлення інтер'єру, але не вище ніж 1 м; допускається встановлювати штепсельні розетки в кабельних коробах, стійких до поширення полум'я, призначених для цього місцях;

- у школах і дитячих закладах (у приміщеннях для перебування дітей) на висоті 1,8 м.

6.6.28.Вимикачі для світильників загального освітлення слід установлювати на висоті від 0,8 до 1,7 м від підлоги, а в школах, дитячих яслах і садках, у приміщеннях для перебування дітей – на висоті 1,8 м від підлоги. Допускається встановлювати вимикачі під стелею з керуванням за допомогою шнура.


6626220612514257.html
6626283305722982.html
    PR.RU™